Informacja o rekrutacji u/u do projektu 29 IX 2016 r.

 

Złoty Potok, 21.09.2016

Informacja o rekrutacji u/u do projektu

W dniu 20.09.2016 r. po przeprowadzonej rekrutacji (01.09-15.09.2016 r.) Komisja w składzie:

1. Dariusz Ciuk – dyrektor ZS

2. Aleksandra Durska – koordynator projektu

3. Mirosław Pietrzak – specjalista ds. promocji i monitoringu

zakwalifikowała na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych u/u do uczestniczenia w projekcie ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Po przeprowadzeniu rozmowy z u/u i działając zgodnie z regulaminem rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano następujące osoby:

1. Do zajęć dodatkowych specjalistycznych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie : technik żywienia i usług gastronomicznych:

L.p

Imię i Nazwisko

klasa

uczeń ZS

1.

Szyda Agata

IV

tak

2.

Teperska Agata

III

-//-

3.

Martałek Kamila

III

-//-

4.

Flak Katarzyna

III

-//-

5.

Kulicka Irmina

III

-//-

6.

Dziurkowski Kamil

III

-//-

7.

Czyż Natalia

II

-//-

8.

Koza Marlena

II

-//-

9.

Sławek Klaudia

II

-//-

10.

Michalik Ewelina

II

-//-

11.

Osińska Aleksandra

II

-//-

12.

Błaszczyk Damian

II

-//-

13.

Pluta Sławomir

II

-//-

14.

Knapik Wiktoria

I

-//-

15.

Sokół Anna

I

-//-

16.

Bugla Aleksandra

I

-//-

17.

Nowak Mirella

I

-//-

18.

Nowak Roksana

I

-//-

19.

Ryszkowski Axel

I

-//-

20.

Olczyk Kamil

I

-//-

21.

Łyszczarz Mateusz

I

-//-

2. Do zajęć dodatkowych specjalistycznych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie : technik hotelarz

L.p

Imię i Nazwisko

klasa

uczeń ZS

1.

Wnęk Kacper

III

tak

2.

Kowalczyk Marcel

III

-//-

3.

Grzelka Monika

III

-//-

4.

Wojciechowicz Nicola

III

-//-

3. Do zajęć dodatkowych specjalistycznych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie : technik organizacji reklamy:

L.p

Imię i Nazwisko

klasa

uczeń ZS

1.

Kurzyk Natalia

II

tak

2.

Magiera Natalia

II

-//-

3.

Skalik Piotr

II

-//-

4.

Owczarek Anna

II

-//-

5.

Rejment Juliusz

II

-//-

Jednocześnie w/w uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych specjalistycznych z języka angielskiego zawodowego w zawodzie:

– technik żywienia i usług gastronomicznych, – technik hotelarz, – technik organizacji reklamy.

Pracownik ds. rekrutacji i promocji

Mirosław Pietrzak