Dyrektor Z.S. zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć 26 X 2016 r.

Złoty Potok 26.10.2016 r. W związku z realizacją przez Zespól Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-0441/16-001) Oś priorytetowa: XI, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty Read more about Dyrektor Z.S. zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć 26 X 2016 r.[…]

2. Numer projektu: POWERVET – 2015 – 1 – PL01 – KA102 – 015148 Tytuł projektu: Zagraniczna praktyka zawodowa jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego ” realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus Numer projektu: Tytuł projektu: „Praktyka zagraniczna jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych” . W 2015 roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie Erasmus+ Read more about 2. Numer projektu: POWERVET – 2015 – 1 – PL01 – KA102 – 015148 Tytuł projektu: Zagraniczna praktyka zawodowa jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych.[…]

Praktyka uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Wielkiej Brytanii

Praktyka uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Wielkiej Brytanii W dniach 12 – 23 września 2016 r. grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w  Złotym Potoku kształcąca się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu pod opieką pani Barbary Pietrzak i pani Anny Read more about Praktyka uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Wielkiej Brytanii[…]