Praktyka uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Wielkiej Brytanii

Praktyka uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Wielkiej Brytanii

W dniach 12 – 23 września 2016 r. grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w  Złotym Potoku kształcąca się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu pod opieką pani Barbary Pietrzak i pani Anny Wiśniewskiej, odbyła dwutygodniową praktykę zagraniczną w angielskich przedsiębiorstwach w Portsmouth , takich, jak: The Akash, Ibis Hotel, Charmaine Florist, Bread Addiction, Steki Taverna, Titchfield Festival Theatre, Ibis Budget.

Praktyka była realizowana w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+

Numer projektu: POWERVET – 2015 – 1 – PL01 – KA102 – 015148

Tytuł projektu: Zagraniczna praktyka zawodowa jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Przed wyjazdem uczniowie odbyli przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, które obejmowało: 16 godzin języka angielskiego zawodowego, 20 godzin konwersacji z języka angielskiego z kulturoznawstwem, 20 godzin przygotowania pedagogicznego.

Dzięki projektowi chcieliśmy, w głównej mierze, zwiększyć konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zwiększyć adaptację uczniów do nowych warunków pracy.

Szesnastoosobowa  grupa uczniów doskonaliła swoje umiejętności w zawodzie, języku angielskim oraz poznawała tradycję i kulturę Wielkiej Brytanii , w niezwykle przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Zajęcia praktyczne odbywały się w godzinach dopołudniowych, natomiast czas popołudniowy przeznaczony był na zwiedzanie zabytków i poznawanie kultury regionu m. in. poprzez wycieczkę do Londynu, gdzie uczniowie mogli podziwiać, takie miejsca, jak: Buckingham Palace, House of Parlament, Tower Bridge, Piccadilly Cirrus, ST. James’s Park oraz Dzielnicę Chińską.

Uczniowie przekonali się, że można pracować nie tylko w miejscu zamieszkania, ale w pełni korzystać z otwartych granic Unii Europejskiej, ale trzeba mieć do tego odpowiednie przygotowanie.

Każdy uczestnik projektu po zakończonym stażu uzyskał certyfikat.

Z pewnością nowo zdobyte doświadczenia zaprocentują w dorosłym życiu uczniów Technikum w Złotym Potoku.

Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostały sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 94,29% oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – 5,71%.

Jolanta Walaszczyk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.