INFORMACJA o wynikach naboru 8 XI 2016 r.

Złoty Potok 08.11.2016 r.

INFORMACJA

o wynikach naboru

do prowadzenia zajęć w Projekcie.

Informuję, że dodatkowa procedura naboru na stanowiska nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych specjalistycznych z języka angielskiego zawodowego w projekcie ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zakończona.

Do prowadzenia zajęć zakwalifikowano następujące osoby:

  1. Barbara Pietrzak -zajęcia w grupie IV (technik hotelarz)
  2. Karina Kaim – zajęcia w grupie I,II,III ( technik żywienia i usługgastronomicznych)

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowiska zostały wybrane osoby, które spełniły wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze i w rozmowach kwalifikacyjnych potwierdziły swoje zdolności i umiejętności pozwalające na wywiązanie się z obowiązków na tych stanowiskach.

Koordynator Projektu Dyrektor

Aleksandra Durska Zespołu Szkół w Złotym Potoku

Dariusz Ciuk