INFORMACJA o realizacji projektu 15 XII 2016 r.

  W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla Read more about INFORMACJA o realizacji projektu 15 XII 2016 r.[…]

Ogłoszenie 5 XII 2016 r.

  Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt: ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku Cel projektu: Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 u/u z naszej szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia Read more about Ogłoszenie 5 XII 2016 r.[…]