Ogłoszenie 5 XII 2016 r.

 

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt:

,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 u/u z naszej szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u/u w kontekście ich kariery edukacyjno – zawodowej, w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu.

Dofinansowanie projektu: 483 452,39 zł.