Harmonogram kursów kwiecień 2017 r.

Kwiecień

1

GASTRO gr I U

godz. 8.00-14.00

3

FOTO N

godz. 8.00-13.30

4

FOTO gr. I U

godz. 8.00-14.00

5

FOTO gr. II U

godz. 8.00-14.00

6

GRAFIKA N/U

godz. 8.00-14.00

7

DESERY gr. II U

godz. 8.00 – 15.00

8

10

11

12

KASA gr. I U

godz. 8.00-16.00

13

14

15

17

18

19

CARV II gr II U

godz. 8.00– 16.00

20

CARV II gr I U

godz. 8.00-16.00

21

22

FOTO gr. II – (Hotelarz – Wnęk Kacper, Kowalczyk Marcel, Grzelka Monika, Nicola Wojciechowicz kl. III)

ŻywienieFlak K, Kulicka I, (kl. III), Nowak R, Ryszkowski A, Olczyk K, Łyszczarz M, (kl. I)

Osińska A, Błaszczyk d, Pluta S, Pach W (kl. II)

FOTO N– Śliwińska, Kowacka, Piętowska, Wiśniewska

GRAFIKA N – Cykowska, Bryła

GRAFIKA U Organizacja Reklamy – Kurzyk Natalia, Magiera Natalia, Skalik Piotr, Owczarek Anna, Rejment Juliusz (kl. II)

FOTO gr. I U – Żywienie i Usługi Gastr. –Szyda A, Teperska A, Martałek K, (kl.III), Knapik W, Sokół A, Bugla A, Nowak M (kl.I),

Czyż N, Koza M, Sławek K , Michalik E(kl. II)

GASTRO gr. I U – Żywienie i Usługi Gastr. –Szyda A, Teperska A, Martałek K, (kl.III), Knapik W, Sokół A, Bugla A, Nowak M (kl.I),

Czyż N, Koza M, Sławek K , Michalik E(kl. II)

Kasa gr. IHotelarz – Wnęk Kacper, Kowalczyk Marcel, Grzelka Monika, Nicola Wojciechowicz)

Żywienie i Usługi Gastr. – Szyda Agata (kl. IV), Teperska Agata (kl.III), Knapik W, Sokół A, Bugla A, Nowak M (kl.I)

Czyż N, Koza M, Sławek K (kl. II)

DESERY gr II U – Żywienie i Usługi Gastr. – Martałek K, Flak K, Kulicka I, (kl.III), Nowak R, Ryszkowski A, Olczyk K, Łyszczarz M, (kl.I

Michalik E, Osińska A, Błaszczyk d, Pluta S, Pach W (kl. II)

CARV II gr I U – ŻywienieSzyda A, Teperska A, Martałek K, (kl.III), Knapik W, Sokół A, Bugla A, Nowak M (kl.I),

Czyż N, Koza M, Sławek K , Michalik E(kl. II)

CARV II gr. II U – ŻywienieFlak K, Kulicka I, (kl.III), Nowak R, Ryszkowski A, Olczyk K, Łyszczarz M, (kl.I)

Osińska A, Błaszczyk D, Pluta S, Pach W (kl. II)