Informacja 6 III 2017 r.

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w ramach realizowanego projektu pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych ale również od dnia 13 lutego 2017 r. prowadzone są kursy zawodowe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Do dnia 28 lutego 2017 r. przeprowadzono kursy:

Kursy dla uczniów:

1. Obsługa MS Excel

2) Obsługa MS Power Point

3) Desery w nowoczesnym wydaniu

4) Sugarcrafting

Kursy dla nauczycieli:

1. Obsługa kas fiskalnych

2) Carving  I stopień

3) Carving  II stopień

4) Desery w nowoczesnym wydaniu

5) Sugarcrafting