Informacja 10 III 2017 r.

Złoty Potok, 10.03.2017 r.

INFORMACJA

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w ramach realizowanego projektu pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych ale również od dnia 13 lutego 2017 r. prowadzone są kursy zawodowe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

  W dniach 27.02.2017 r. do 9.03.2017 r. przeprowadzono kursy zawodowe:

Kursy dla uczniów:

1. Kuchnia molekularna  gr. I

2) Fotografia kulinarna gr. I

3)  Carving  I stopień

4) Obsługa kas fiskalnych gr. I

5. Tworzenie aplikacji internetowych

Kursy dla nauczycieli:

1. Tworzenie aplikacji internetowych

2) Desery w nowoczesnym wydaniu

3) Obsługa MS Power Point

4) Fotografia kulinarna