2 marca, 2017

Informacja 2 III 2017

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w ramach realizowanego projektu pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych ale również od dnia 13 lutego 2017 r. prowadzone są kursy zawodowe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Do dnia 28 lutego 2017 r. przeprowadzono kursy:

Kursy dla uczniów:

1. Obsługa MS Excel      (zdjęcie nr 552 i 553)

2) Obsługa MS Power Point  ( zdjęcie nr 544 i 545)

3) Desery w nowoczesnym wydaniu (zdjęcie nr 563, 564, 570, 569, 567,569)

4) Sugarcrafting  (zd. nr 579, 580,581,582,588, 589 )

Kursy dla nauczycieli:

1. Obsługa kas fiskalnych      (tu wstawić zdjęcie nr 558, 559, 560)

2) Carving  I stopień  ( zdjęcie nr 546 i 547)

3) Carving  II stopień  ( zdjęcie nr 548 i 549,583,584,585,587,6861,6928,6937)

4) Desery w nowoczesnym wydaniu (zdjęcie nr 563, 564, 570)

5) Sugarcrafting  (zd. nr 579, 580,581,582,588 )