1 października, 2016

Wielka Brytania 2016

Projekt

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego ” realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus

Numer projektu: POWERVET – 2015 – 1 – PL01 – KA102 – 015148

Tytuł projektu: „Praktyka zagraniczna jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych”